2.SINIF TÜRKÇE SORULARI

1.Aşağıdakilerden hangisi birden fazla varlığı anlatmaktadır?

   A) kalem      B)defterler        C) okul          D) silgi

2. Aşağıdakilerden  kelimelerden hangisinin hecelerine ayrılımı doğrudur?

   A) ıs- pan -ak     B)dom-a-tes        C) pı-ra-sa          D) lah-a-na

3.Aşağıdakilerden hangisi  alfabemizin üçüncü harfidir?

   A)  A     B)  B       C)   C        D)  D

4.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

   A)Ali, ilkokul birinci sınıfa gidiyor.

   B) Bahçedeki çiçekleri suladık.

   C)Kardeşime oyuncak aldım.

    D)Annemle Karabüke gittik.

5.Aşağıdakilerden hangisi hayvanlardan elde edilen besinlerden değildir?

   A) Çay     B) Süt        C) Peynir        D) Yumurta

6.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna soru işareti(?) getirilmelidir?

   A) Ben de geliyorum.

   B) Nereye gidiyorsun

   C) Ödevlerimi bitirdim.

    D) Dışarıda yağmur yağıyor.

7. Aşağıdakilerden hangisi tek bir varlığı anlatmaktadır?

   A) Ağaç      B)Evler       C) Kuşlar         D) Çiçekler

8 “ Kardeşime oyuncak bebek aldım” cümlesindeki hangi sözcük yapılan işi anlatmaktadır?

   A) kardeşime      B)oyuncak       C) bebek          D) aldım

9.Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir?

   A) virgül      B)kesme işareti        C) nokta         D) iki nokta

10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazılımı doğrudur?

   A) Cumhuriyet      B)Selen’le        C) Ankara’ya          D) Annem’le

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !