3. SINIF KARIŞIK TEST

 

………………………… İLKÖĞRETİM OKULU

3.SINIF

                                       

HAYAT BİLGİSİ SORULARI

 

         1-)Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

            a)İlköğretim isteğe bağlıdır.

            b)Liseye gitmek zorunludur.

            c)İlköğretim 7 yıldır.

            d)İlköğretim zorunludur.

 

            2-)Aşağıdakilerden hangisi,mahallemizin ortak mallarından değildir?

            a)Çocuk parkı

            b)Kendi evimiz

            c)Okul

            d)Cami

 

            3-)Köylülerin el birliği ile köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir?

            a)Ziyaret   b)Salma   c)İmece   d)Tören

 

            4-)İlçede en yetkili devlet memuru kimdir?

            a)Kaymakam  b)Emniyet amiri   c)Mal müdürü   d)Nüfus müdürü

 

            5-)Yangın,deprem,sel baskını gibi zararlara uğrayanlara hangi kuruluş yardımcı olur?

            a)Türk Hava Kurumu

            b)Çocuk Esirgeme Kurumu

            c)Kızılay

            d)Yeşilay

 

            6-)Çeşitli maddelerin işlenerek kullanılır duruma getirilmesi işine ne denir?

            a)Sanayi   b)Tarım   c)Ticaret   d)Turizm

 

            7-)Atatürk,cumhurbaşkanı olarak kaç yıl görev yapmıştır?

            a)10yıl     b)12yıl    c)15yıl     d)20yıl

           

            8-)Kandaki zararlı maddeleri süzerek temizleyen organımız nedir?

            a)Karaciğer   b)Böbrek   c)Bağırsak   d)Mide

           

            9-)Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afet değildir?

            a)Deprem  b)Hava kirliliği  c)Sel baskın   d)Çığ

           

            10-)Aşağıdakilerden hangisi bir gezegen değildir?

            a)Dünya   b)Merkür   c)Ay    d)Venüs

 

            CEVAP ANAHTARI:

            1..D    2. B   3.C    4. A    5. C   6.A    7. C    8. B    9.B    10.C 

 

                                          

 

TÜRKÇE SORULARI

 

         1-)Aşağıdaki sözcüklerin hangisi çoğul addır?

            a)Okulun   b)Ağaçların   c)Kümesimizde   d)Masamızın

 

            2-)'Çağla,yaz tatilinde Amasra'ya gitmeyi düşünüyor.'tümcesinde hangileri özel addır?

            a)Amasra,yaz   b)Çağla,yaz tatili   c)Çağla,gitmeyi   d)Çağla,Amasra

           

            3-)'Beyaz bir araba,dar sokaktan geçerek bahçeli bir evin önünde durdu.'tümcesinde kaç tane sıfat vardır?

            a)3       b)5       c)4       d)6

           

            4-)Aşağıdaki tümcelerin(cümlelerin)hangisinde eylem hareket anlamlıdır?

            a)Babam uzun süre uyudu.

            b)Öğrenciler dışarı çıktılar.

            c)Ahmet resim yapıyor.

            d)Osman ders çalışıyor.

 

            5-)'Avcı.................bir............kurda yaklaştı.' cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler yazılmalıdır?

            a)tatlı-cesaretle                   b)avcı-cesaretle

            c)güzel-cesaretle                  d)büyük-cesaretle

 

            6-)'mevsimi-çabucak-yaz-geçti' sözcükleriyle kurallı bir tümce kurarsak,üçüncü sözcük hangisi olur?

            a)mevsim        b)geçti c)çabucak       d)yaz

 

            7-)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte  önce gelir?

            a)gözde           b)gözcü           c)gözlük          d)gözler

 

            8-)Mektupta hitaptan sonra hangi noktalama işareti kullanılır?

            a) (.)     b) (,)     c) (?)    d) (!)

 

            9-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde '-mi' soru ekinin yazımı yanlıştır?

            a)Sen de mi tiyatroya gideceksin?

            b)Turgut çayını içtimi?

            c)Yemekten önce ellerini yıkıyor musun?

            d)Bu sorunun cevabını biliyor musunuz?

 

            10-)Aşağıdaki kelimelerin kaç tanesinde yazım yanlışı vardır?

            'bisiklet-türkiye-kibrit-Avrupa-gıram'

            a)1      b)2      c)3      d)4

 

            CEVAP ANAHTARI:

            1.B  2.D  3.C   4.B  5.D  6.C  7.B  8.B  9.B   10.B 

 

 

 

                                  

              

MATEMATİK SORULARI

 

            1-)40 sayısının 3/4 ünün 3 fazlası hangi sayıdır?

                a)34       b)33       c)32       d)30

 

                2-)’7007’ sayısındaki rakamlar kümesinin elaman sayısı kaçtır?

                a)4         b)3         c)2         d)7

 

                3-) 7534 sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır?

                a)7512                 b)7515                 c)7519                 d)7516

 

                4-) 5 yüzlük,3 onluk,6 binlik,1 birlikten oluşan sayı kaçtır?

                a)6531                 b)3651                 c)6513                 d)3156

 

                5-)Dört basamaklı en küçük sayı ile üç basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır?

                a)899               b)900                        c)1         d)99

 

                6-)Aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

                a)Bir bütünün yarısı 1/2 kesri ile gösterilir.

                b)Bir bütünün çeyreği 1/4  kesri ile gösterilir.

                c)4/4  kesri bir bütünü gösterir.

                d)3/4 kesri ‘üçte dört’ diye okunur.

 

                7-)Bir çiftçi ürettiği 300 çuval pirincin 1/10’ini dün pazara götürüp sattı.Şimdi çiftçinin elinde kaç çuval pirinç kalmıştır?

                a)230    b)270    c)170    d)130

 

                8-)   *2

                  - 4?

                    35

                Yukarıdaki işlemde, * ve ? yerine gelecek rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

                a)12       b)13       c)14       d)15

 

                9-)Kare şeklindeki bir bahçenin çevresi 436m dir.Bu bahçenin 3 kenarına tel çektik.Kaç metre tel harcanmıştır?

                a)109    b)218    c)327    d)227

 

                10-)14 tavuk,13 kedi ve 9 köpeğin ayakları toplamı kaçtır?

                a)106  b)116  c)96    d)126

           

 

            CEVAP ANAHTARI:

            1.B  2.C   3.B   4.A    5.C   6.D   7.B   8.D   9.C   10.B

 

                       

           

      

      

 

      

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !