3. SINIF TÜRKÇE TEST SORULARI

1-‘Yeni yılı evde kutladık.’’ Cümlesinde sıfat olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a) yeni b) yılı               c) evde            d) kutladık

 

2-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinde  belirtme sıfatı yoktur?

a)şu okul          b)ekşi elma      c) beş kaşık     d) dört duvar

 

3-‘Bakkaldan taze peynir ile iki ekmek aldım.’’ Cümlesinde ikisi de sıfat olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a)bakkaldan-taze         b)taze-iki         c) peynir-ekmek          d)taze-ekmek

 

4-‘Köpek kadına saldırdı,onu elinden ve bacağından ısırdı.’’ Cümlesinde ‘‘onu’’ zamiri hangi adın yerine kullanılmıştır?

a)bacağın                     b)çocuğun                    c)elin                d)kadının

 

5- ‘Ben sana ve arkadaşına hiç güvenmiyorum.’’ Cümlesinde kaç tane zamir vardır?

a) 1                             b) 2                             c) 3                  d) 4

 

6-Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek zamanın ikinci tekil kişisidir?

a)oturacaksın               b)gelmeyiniz                 c)yazacaksınız              d)kaçıyorsunuz

 

7-‘Öğrenciler ders çalışıyorlar.’’ Cümlesinde geçen ‘oynuyorlar’’ fiilinin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

a)geçmiş zaman            b)gelecek zaman          c)geniş zaman              d)şimdiki zaman

 

8-‘Yatmak’’ fiilinin  üçüncü çoğul kişisi aşağıdakilerden hangisidir ?

a)yatacaksınız              b)yatacağız                  c)yatıyorlar                  d)yattınız

 

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘de’’ nin yazımında yanlışlık yapılmıştır.

a)Kadıncağızın oğlu da kaybolmuş                   b)Düşünde öyle karar ver.

c)Bugün sen de bir gariplik var             d)Toplantıya sen de katıldın mı?

 

10-Aşağıdaki isimlerden hangisi her zaman büyük harfle başlayarak yazılır?

            ‘Danimarka ,Kalem,Öğretmen,Sınıf,Karabük,Karadeniz,Salı,Matematik’’

a) 3                             b) 4                             c) 5                             d) 6

 

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna  ünlem (!) işareti  konulmalıdır?

a)Ne zaman tatile gireceğiz                              b)Günler artık uzamaya başladı

c)Oh be, nihayet senden kurtuldum                  d)Sen ne zaman geleceksin

 

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna doğru noktalama  işareti konulmuştur?

a)Amanın arkadaşlar,yetişin.                            b)Annem çürük dişini çektirdi!

c)Okula gitmedin mi?                                       b)Bugün çarşıya gitmiyorum?

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1- A                                        7- D

2- A                                        8- C

3- B                                        9- B

   4- D                                     10- A 

  5- B                                      11- C

                                                6- A                                       12- C

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !