4.SINIF FEN BİLGİSİ TESTİ 2

FEN BİLGİSİ 2

 

1.      Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

            a) hava                       b) taş                                     

c) ışık                                      d) toprak

 

2.      Aşağıdakilerden hangisinin rengi vardır?

            a) demir                     b) hava                       c) su                                       d) cam

 

3.      Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi, sıkıştırılınca değişir?

            a) cıva                        b) hava                      

c) benzin                    d) kolonya

 

4.      Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            a) Maddelerin erime ve donma dereceleri aynıdır.

            b) Su 0ºC’de donar.

            c) Gazlar soğuyarak yoğunlaşır.

            d) Su, sadece kaynama noktası sıcaklığında buharlaşır.

5.      Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?

            a) silgi                        b) toprak                    c) tebeşir                   d) defter

 

6.      Bir maddenin ağırlığının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

            a) hacmi                                b) atomları                

c) molekülleri                         d) yer çekimi

 

7.      Aşağıdaki maddelerden hangisi yarı saydam bir maddedir?

             a) buzlu cam                         b) su                                      

c) hava                       d) gözlük camı

 

8.      Maddenin şekil ve biçim almış hali aşağıdakilerden hangisidir?

            a) atom                      b) molekül                 

c) cisim                      d) madde

 

9.      Aşağıdakilerden hangisi özel harita değildir?

            a) İklim haritası          b) Siyasi harita       

c) Karayolları haritası     d) Nüfus haritası

  

10. Bir yerin veya bir yapının kuş bakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek çizilmesine ne ad verilir?

            a) çizim                      b) ölçek                                 

c) plân                                    d) kroki

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !