5. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  ............................ İLKÖĞRETİM OKULU

5-...SINIFI TÜRKÇE DERSİ  2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

 

 

ADI VE SOYADI  :

SINIF VE NO        :

 

                                            SORULAR

 

        Bir kitabı okumadan köşeye atanlar vardır. Gerçek okuyucular hoşlarına gitmeyen bir kitaptan bile ağır başlı bir dille söz ederler.Goethe’nin şu sözünü asla unutmayalım:”İyi bir tarafı bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur.Okumayı  öğrenmek sanatların en gücüdür.”

     Okumak tutkuların en soylusudur.Ekmek nasıl bedeni beslerse o da öylece ruhu besler.Alfons Kar , okuma için tatlı tatlı kendinden geçme demiştir.

                ( ilk iki soruyu metne göre cevaplayınız.)

1) Metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

       a. Okumak,insanın ruhunu besler.             

       b. Okumak ,soylu bir tutkudur.

       c. İnsan, daha önce beğenmediği bir kitabı daha sonra beğenebilir.

       d. Gerçek okuyucular beğenmedikleri kitapları acımasızca eleştirir.

2)Metnin ikinci paragrafında anlatılmak istenen düşünce nedir?

     a. Kitap okumak çok zor bir iştir.  

     b. İnsanlar hoşlarına gitmeyen kitapları okumamalıdır.

     c. Daha önce beğenilmeyen bir kitabı sonradan beğenmek çelişkilidir.

     d. İnsanların okudukları kitaplar konusundaki düşünceleri zamanla değişebilir.

3)Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden daha önce yer alır?

        a) Kitapçı b) Kütüphane            c) Kulak    d) Küçük

4) Bir işi, oluşu ve hareketi bildiren sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

       a. zamir           b. Fiil        c. Edat             d. Ünlem

5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır?

  a. Evren’de Güneş’ten başka yıldızlar da vardır.

  b. Güneş’e kadar gidip gelmek çocuk oyuncağıdır.

  c. Gezegenler de Ay gibi Güneş’in ışığını yansıtırlar.

  d. Güneş ,Samanyolu’nu oluşturan milyonlarca yıldızdan biridir.

 6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “de” nin yazımı yanlıştır?

  a. Evde isterse de televizyon izleyemez.         B.Onlarda seni hiçbir zaman unutmadılar.

  c. Bisiklet sürmek de hoşuma gidiyor.          D. Fotoğrafta sen de çok güzel çıkmışsın.

7)Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?

        a. sulh-barış                   b. kişi – şahıs              c. neşe –keder         d. yurt-vatan

8) Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

a. Onu karşımda görünce kanım kaynadı.           b. Bu çantayı sırtında taşırken dikkat et.

c. Son okuduğum kitap beni çok etkiledi.             d. Bu kutu daha hafif olduğu için götürebilirsin.

  9)Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “öznel” bir anlatım yoktur?

a. Bu yaz gezdiğim yerler çok güzeldi.

b. Bizim okulumuz 1960 yılında açılmış.

c. Hastayım, ama doktora gitmek istemiyorum.

d. Ablandan özür dilersen belki seni affeder.

10) Aşağıda atasözlerinden hangisinin konusu eğitimdir?

a. Üzüm üzüme baka baka kararır.

b. İyilik eden iyilik bulur.

c. Gezen tilki, yatan aslandan yeğdir.

d. Ağaç, yaşken eğilir.

11)Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

a. Yorgunluktan ayakta duracak halim kalmadı.                 b. Kahvaltı etmediği için karnı acıktı.

c. Sen de gelirsen çok seviniriz.                                             d. Hoplayıp zıpladığı için bileğini burktu.

 

12) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir “karşılaştırma” vardır?

a. Buradaki en yüksek bina buydu.

b. Ağaçların arasından geçmek çok keyifli.

c. Seni her yerde aradım, ancak buldum.

d. Geçen gün beni sevdiğini söyledi.

13)Aşağıdaki altı çizili kelimelerden han­gisi mecaz anlamda kullanılmıştır?  

A.  Bu adam hayatta boş konuşmaz.      B.Ondan geriye sadece boş bir oda kal­mıştı.

C.  Bugün sokaklar neden bu kadar boş? D.Yukarıda boş bir sınıf bulabiliriz.              

14)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt an­lamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?                                                                                                     

A.Uzun ince bir yoldayım,           B. Gidiyorum gündüz gece.                                   

C.  Düşünürüm kara kara,           D.  Hayatım sırlı bir bilmece.                                  

15)Aşağıdaki altı çizili kelimelerden  han­gisinin eş seslisi (sesteşi) yoktur?    

A) Bugün Türkçe dersinde dilekçe yaza­cağız.    B)Ben çocukken hiç balonum olmadı.

C)Hayvanat   bahçesindeki   atlar   çok güzeldi. D)  Sınıfta kaç kişi var?

16)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler kullanılmamıştır?

A.  Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.     B.  Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.

C.  Güvenme varlığa düşersin darlığa.              D.   Aç doymam, tok acıkmam sanır.

                                                                                                                                      

17) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

            A. Sevgisiz           B. Köylüler           C. Okuyorsun         D. Evimizde

 

18) “Şu kitapları ben yazdım.”cümlesinde özne hangisidir?

     A)Şu                       B)Kitapları                             C)Ben                             D)Yazdım

 

19.  “geliyorum” fiilinin kişisini ve zamanını bulunuz?

    A)şimdiki zaman-3. tekil şahıs                               B) şimdiki zaman-1. tekil şahıs            

   C)geçmiş zaman-1. tekil şahıs                                 D)gelecek zaman -2.çoğul şahıs

20)Dedem saçımı okşadı , gözlerimin içine baktı  çok çalışmalısın yavrum dedi.

Cümlesinde hangi sözcük grubu tırnak içine ( “  ” ) alınmalıdır?

a-) çok çalışmalısın yavrum     c-) yavrum

b-) çalışmalısın yavrum           d-) saçımı okşadı , gözlerimin içine baktı

 21) “de” hangi cümlede yanlış yazılmıştır?

a-) Kardeşini  de gördüm.                          c-) Okul  da eğlence varmış.

b-) Biraz  da beni dinler misin?             d-) Kalede  altın bulmuşlar.

22)peynir-ekmek, elinde, geçene, bakardı, gelene

              1                    2          3             4             5

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama

nasıl olur?

 

a)      1 – 2 – 3 – 4 – 5    b) 4 – 5 – 2 – 3 – 1   c) 2 – 1 – 5 – 3 – 4        d) 2 – 5 – 1 – 4 – 3

23)Aşağıdaki tümcelerin hangisinde topluluk adı vardır ?

      A)  Çoban koyunları götürüyordu.B)  Annemin iznini almadan gelemem.

        C)  Subay olup orduya katılacağım.D)  Derslerime çok çalışacağım.

24)“Şu” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır?

       A-Şu,en çalışkan öğrencimizdir                B-Adresi şu kağıda yazabilirsin

 

           C-Şu resmi çok beğeniyorum.          D-Şu adresi ben dikmiştim.

 

25)Aşağıdaki fiillerden hangisi geçmiş zamanlıdır?

            A)geçmiş          B)veriyor         C)Söylerim       D)Gelecek     

                                                                                          Başarılar dilerim.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !