DİL VE SES BİLGİSİ KONULARIYLA İLGİLİ TEST

Adı Soyadı:¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼...

Sınıfı        :¼¼¼¼¼No :¼¼¼¼¼..

           

            1-Türkçe,Kökenleri bakımından aşağıdakilerden hangi dil grubuna girer?

 

( A ) Hami – Sami dilleri   ( B ) Hint – Avrupa dilleri

( C ) Ural – Altay dilleri    ( D ) Çin – Tibet dilleri

 

2- Türkçe yapıları bakımından hangi dil grubuna girer?

 

( A ) Tek heceli               ( B ) Bitişken

( C ) Bükümlü                 ( D ) Bantu

 

            3- Bir Dilin geniş alanlarda büyük farklarla konuşulup yazılmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 

( A ) Lehçe                     ( B ) Ağız

( C ) Terim                     ( D ) Deyim

 

            4- Bir dilin temel kurallarının uygulandığı biçime ne ad verilir?

 

( A ) Konuşma dili          ( B ) Anadili

( C ) Kültür dili                ( D ) Yazı dili

 

            5- Türkçe’yi ilk kez devlet dili sayan Türk büyüğü, aşağıdakilerden hangisidir?

 

( A ) IV. Murat                ( B ) Fatih Sultan Mehmet

( C ) Karamanoğlu Mehmet Bey  ( D ) Timur

 

            6- Bir dilin konuşma ve yazmada uyulması gereken tüm kurallarını gösteren bilim dalına verilen ad nedir?

 

( A ) Dilbilgisi                   ( B ) Anadil

( C ) Cümle bilgisi           ( D ) Anlam bilgisi

 

            7- Aşağıdaki cümlelerde geçen hangi kelimede, dört harften oluşan bir hece bulunmaktadır?

Dertlerini  çabuk  unutan  insanlar.

      1            2           3           4

 

( A ) 1          ( B ) 2          ( C ) 3         ( D ) 4

 

            8- Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, büyük sesli uyumu kuralına aykırı değildir?

 

( A ) Traktör – Okurken   ( B ) Mavimtırak – Kırmızı

 

( C ) Masmavi – Bahçeler   ( D ) İyice – Özdeyiş

           

                                     Tarih:    ¼../¼  /20¼. 

           

            9- “Tavuklar çifter çifter yumurtluyor.” Cümlesinde küçük ses uyumuna aykırı sözcükler hangileridir? 

 

( A ) Tavuklar – çifter      

( B ) Tavuklar - yumurtluyor

( C ) Çifterçifter  

( D )  Çifter – yumurtluyor

 

            10- Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde tümüyle sert sessiz harfler vardır?

 

( A ) Defter                                       ( B ) Sınıf

( C ) Kızılırmak                                 ( D ) Kitapçı

 

            11- Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sesli harfle başlayan bir ek olduğunda sonundaki sessiz yumuşar?

 

( A ) At                                               ( B ) Tokat

( C ) Sanat                                         ( D ) Balık

 

            12- Aşağıdaki kelimelerden hangisi       “ –i “ eki aldığında hece düşmesine uğramaz?

 

( A ) Burun                                          ( B ) Kilim

 

( C ) Akıl                                              ( D ) Göğüs

 

            13- Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

 

( A ) Sütçü henüz mahalleye uğramadı .

( B ) Otobüslerden, biletçiler kaldırıldı.

( C ) Bizim sınıfta çiftçi, çocukları çoğunlukta.    

( D ) Öğretmenler gününde çiçekçiye uğradım.

 

            14- Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sert sessiz yumuşaması vardır?

 

( A ) Ağaçtan                               ( B ) Gümüşle

( C ) Gömleği                               ( D ) Altını

 

 

            15- Aşağıdakilerden hangisinde hep ince ünlü kullanılmıştır?

 

( A )  Kayseri                                  ( B ) Sivas

( C ) İçel                                         ( D ) Samsun

 

 

           

            16- “Futbolculara bakarken birden dayımı gördüm.”

            Cümlesindeki hangi sözcük sesli uyumuna uymayan ek almıştır?

 

( A ) Futbolculara             ( B ) bakarken

( C ) birden                      ( D ) gördüm

 

            17- Türkçemizde bulunan heceler en az ve en çok kaç harften oluşur?

 

( A ) 1 – 4                        ( B ) 1 – 5 )

( C ) 1 – 3                        ( D ) 2 – 4

 

            18- “Babası ile Burcu bahçeye gül diktiler.”

            Cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 

( A ) Babası                       ( B ) Burcu

 ( C ) bahçeye                     ( D ) diktiler

 

            19- Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?

 

( A ) Sese                         ( B ) denize

( C ) zamana                     ( D ) bahçeye

 

            20 – Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ sert sessiz yumuşamasına “ örnek yoktur?

 

( A ) Spor yaptığı için çorabını çok kirletiyor.

( B ) Bu yıl yazlığa mı yoksa dağa mı çıksam?

( C ) Dolabımın çekmecesi yine bozuldu.

( D ) Türkçe’yi ilk kez devlet dili sayan O’dur.

 

            21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yumuşak sessiz sertleşmesi olmamıştır?

( A ) Arabadan indiğinde kan, ter içindeydi.

( B ) Her çiçekten  bal almasını biliyor.

( C ) Çok konuşumca yemek ocakta yanıp kalmış.

( D ) Herkes evinin önünü temizlerse çöpçüye gerek kalmaz.

 

            22- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert sessiz yumuşaması vardır?

 

( A ) Farsça                         ( B ) tarağı

( C ) Gönlüme                      (D ) Çalmadan

 

            23- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine uğramış sözcük yoktur?

 

( A ) Göğsünde duyduğu ağrılardan, huzursuz oluyor.

( B ) Aslında yaptıkları doğru değil.

( C ) Burnundan kıl aldırmıyor.

( D ) Geceleri uyku girmez gözüme.

 

            24- Aşağıdaki Sözcüklerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?

( A ) Çevik                                ( B ) Çeşit

( C ) Çeyiz                                ( D ) Çerçeve

 

            25- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yumuşak sessiz sertleşmesi olmamıştır?

 

( A ) Evde                                   ( B ) Suskun

( C ) Somurtkan                          ( D ) Sınıfça

 

            26- Orda bir köy var uzakta

                 O köy bizim köyümüzdür

                 Gitmesekte görmesekte

                 O köy bizim köyümüzdür.

           

            Yukarıdaki dörtlükte kaç yerde yumuşak sessiz sertleşmesi kullanılmıştır?

 

( A ) 1          ( B ) 2             ( C ) 3         ( D ) 4

 

            27- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hiç kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?

 

( A ) Sanatla uğraşanlara ne mutlu.

( B ) Öğrenciler ikişer ikişer sıra oldu.

( C ) Ona anlattığım hikayeyi çok sevdi.

( D ) Aldığı elmayı iştahla yedi.

 

            28- “ Yapı “ sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisini, kaynaştırma harfi kullanmamız gerekir?

 

( A ) –dan         ( B ) – ı       ( C ) –cı       ( D ) –lar

 

            29- “ at, Kurt, saç, süt, çorap, kitap, topaç, kilit “

            Yukarıdaki sözcüklerin sonuna sesli ile başlayan bir ek getirildiğinde, kaç tanesinin sonundaki sert sessiz harf yumuşar?

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !