Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınav Soruları

 

2006-2007  Eğitim-Öğretim Yılı  5-… Sınıfı 

Matematik Dersi  1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınav Soruları

 

1.  Dokuz basamaklı en küçük ve en büyük sayıları rakam kullanarak ve okunuşlarını yazınız.

 

 

 

 

2.  Birler bölüğünde 108, milyonlar bölüğünde 267 ve binler bölüğünde 569 bulunan sayıyı rakamla ve okunuşuyla yazınız.

 

 

 

 

3.  a)  456 270 839 sayısının okunuşunu yazınız.

 

 

 

b) “Yedi yüz yirmi beş milyon üç yüz kırk altı bin yüz bir” sayısını rakamla gösteriniz.

 

 

 

4. a)  “5-25-15-75-65- ? -315 “ örüntüsünde” ? “ yerine hangi sayı gelmelidir? Neden?

 

 

 

 

b)  “12-5-6-13-14-? “ örüntüsünde “ ? “ yerine ne gelmelidir? Neden?

 

 

5. Aşağıda ismi yazılı olan şekilleri çiziniz.

 

Beşgen                                 Altıgen

 

 

 

Paralel kenar                         Yamuk                             

 

 

 

 Eşkenar dörtgen

 

 

 

.

 6.Bir yamuğun açı ölçüleri şöyledir:

A açısı: 90   B açısı:?  C açısı: 90  D açısı:65

Buna göre B açısının ölçüsü kaç derecedir?

 

 

 

7.  Her gün 1 saat 15 dakika  ders çalışan bir öğrenci  4 günde kaç saat ders çalışmış olur?

 

 

 

 

8. 1994 yılında 39. yaş gününü kutlayan kişi hangi yıl doğmuştur?

 

 

 

 

 

9.  İki gün 6 saat 50 dakika toplam kaç dakika eder?

 

 

 

 

 

 

10.  Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

 

a)      Altı kenarı olan çokgen …………  diye adlandırılır.

 

b)      Dört kenarlı çokgenlere ………….  denir.

 

c)      Bir çokgenin kenar sayısı en az ………

olmalıdır.

 

d)      Bütün kenarlarının uzunlukları ve açılarının ölçüleri eşit olan çokgenler …………….. çokgendir.

 

Not: Her soru 10 puandır.

                                                                                                                   Başarılar dilerim.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !